Terugblik Informatiebijeenkomst omgevingsvergunning boringen Geothermie Delft


28 juli 2022

Op 26 juli heeft de online informatiebijeenkomst over de omgevingsvergunning boringen voor Geothermie Delft plaatsgevonden.

Je kan de informatiebijeenkomst terugkijken onderaan de pagina en via deze link

Hier kan je alle documentatie rondom de aanvraag teruglezen.  

De agenda was als volgt:

 • Introductie Geothermie Delft: Marc Pijnenborg, projectleider Geothermie Delft
 • Boorproces: Leendert-Jan Ursem, manager drilling: boorproces
 • Vergunningenproces: Koos Huijsmans, adviseur vergunningen
 • Seismiciteit & trillingen: Koos Huijsmans
 • BLVC-plan: Marc Pijnenborg
  • Bereikbaarheid
  • Leefbaarheid
  • Veiligheid
  • Communicatie
 • Vragenronde: Marc Pijnenborg

Vooraf konden er vragen worden ingediend bij de inschrijving voor de bijeenkomst. Een deel van deze vragen is meegenomen in de presentatie. Deze lees je hieronder.

De vragen die gesteld zijn tijdens de vragenronde zijn gepost in een apart bericht op de site.

 • Is er kans op verzakking bij Delfgauw?
  • Er is geen kans op verzakking bij Delfgauw door de booractiviteiten. Booractiviteiten leiden niet tot verzakkingen buiten de omgeving van het boorgat. Het boorgat blijft namelijk erg geïsoleerd van de omgeving door de boorspoeling en de verbuizingen. Als verzakking bij Delfgauw aan de orde zou zijn, zou dat beschreven zijn in het winningsplan. Het winningsplan geeft aan dat deze activiteiten geen effect hebben op bodemdaling en dat het risico op seismiciteit laag is. Dit kunt u straks nalezen als het winningsplan ter visie wordt gelegd.
 • Informatie over de materiaalkeuze en opvoerserie van de put:
  • In de geothermie worden er verschillende materialen gebruikt om corrosie tegen te gaan. Het geothermisch water, het water dat omhoog gepompt wordt, is zout en rond de 80 graden. Dit is daarom erg corrosief. In de omgeving zijn er vele putten geboord met koolstofstaal, dat is gewoon normaal staal. Wij gaan hier in Delft gebruik maken van chroomstaal. 13\\\\\\\\\\\\\\\\\\\% van het staal is chroom. Hierdoor wordt het een dure put, maar dit is ook één van de onderzoeksdoelen van de TU Delft. In sommige putten in de omgeving wordt ook gebruikt gemaakt van GRE, Glassfiber Reinforced Epoxy, dat gaan we hier niet doen. Wij gaan hier gebruik maken van chroom om zeker te weten dat we een levensduur van 50 jaar bereiken, en waarschijnlijk nog langer dan dat.
 • Hebben de activiteiten effect op het grondwaterpeil?
  • Het grondwaterpeil in Delft staat ongeveer 1,50-1,60m onder het maaiveld. Het grondwaterpeil zal door onze activiteiten voor een periode van één week verlaagd worden met één meter. Dit is het enige effect van dit project op het grondwaterpeil. Dat is een reguliere bouwactiviteit. In het water dat we straks winnen op 3 km diepte, zit in een gesteentelaag dat door een andere laag wordt afgesloten. Het winnen van het water op 3 km diepte heeft geen effect op het grondwaterpeil op maaiveldniveau.
 • Wie gaat eraan verdienen?
  • Er zijn vier initiatiefnemers, de aandeelhouders van het project: TU Delft, Aardyn, EBN en Shell Aardwarmte. In de eerste instantie zullen de vier aandeelhouders de investeringen moeten doen voordat er geproduceerd kan worden. Uiteindelijk tijdens de productiefase zullen er inkomsten komen die de investeringen eerst zullen terugbetalen. Dit project is voor de geothermie sector cruciaal en ook voor de aandeelhouders. We zien het belang voor dit project ook met name in de onderzoekscomponent. Dit gaat waarschijnlijk enorm helpen om geothermie op te schalen in de bebouwde omgeving.
 • Welke woningen in de omgeving komen in aanmerking voor aansluiting op het warmtenet? Wanneer zal dit warmtenet worden aangelegd?
  • De ontwikkeling van het warmtenet loopt op dit moment. Aan de ene kant van de Schie heb je de TU Delft, daar is al een bestand restwarmtenet aanwezig. Er is ook nog een uitbreiding gepland voor dit net. Aan de andere kant van de Schie loopt het project Openwarmtenet Delft. De wijken Voorhof en Buitenhof zullen daar in eerste instantie op worden aangesloten. Dan gaat het om gebouwen van vier woningcorporaties (Woonbron, DUWO, Vestia en Vidomes). Dat zijn de partijen die dit project mogelijk maken en ook helpen om de bron te realiseren. In de vervolgfase zullen ook andere gebouwen in deze wijken kunnen worden aangesloten. Hoe het traject en termijn er precies uit ziet, kan ik nu nog niet precies zeggen. Wat betreft de bron is er in ieder geval genoeg warmte beschikbaar om dit allemaal uit te breiden. Na de wijken Voorhof en Buitenhof zullen ook andere wijken worden aangesloten. In het warmteplan van de gemeente Delft staat dit stapsgewijs beschreven.

Tags
Algemeen
2024 © Knijnenburg Producties