Delftse bron van duurzame energie en kennis

Geothermie

TU Delft, Hydreco Geomec, Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell bereiden een geothermieproject voor op de campus van de TU Delft. Het doel is onderzoek te doen naar geothermie en de toepassing ervan én warmte uit de aarde te benutten voor de verwarming van gebouwen.

Locatie van de geothermiebron
De bron wordt gerealiseerd aan de Rotterdamseweg, naast de warmtekrachtcentrale, tegenover de Nieuwe haven.

2022 © Knijnenburg Producties