Waarom GTD?

De urgentie van de energietransitie neemt elke dag verder toe. De CO2 -reductiedoelen zijn scherp. Er zijn veel vragen en we hebben nog veel antwoorden nodig, maar we moeten ook concrete stappen zetten. Het consortium van GTD en de gemeente Delft nemen hun verantwoordelijkheid en willen vooruitgang boeken in de energietransitie door:

 1. Het winnen en gebruiken van duurzame energie in de vorm van geothermische warmte en levering van deze warmte aan:
  • TU Delft, voor de verduurzaming van de warmtevoorziening op de campus en levering aan andere warmtevragers op de campus (o.a. studentenwoningen van DUWO)
  • De stad, als onderdeel van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 2. Wetenschappelijk onderzoek naar en onderwijs in geothermie.

Door wie?Aardyn

Aardyn is ontwikkelaar en producent van aardwarmte. Dat doen we al meer dan 10 jaar, met veel passie en een duidelijke missie. Zo willen we een grote rol spelen binnen de energietransitie. Aardyn gelooft dat de warmte uit onze eigen aarde flink zal bijdragen aan de overgang naar duurzame energie. Daarom zetten we ons vol in voor de noodzakelijke verbetering en versnelling van deze techniek. Zodat we de aarde goed achterlaten voor onze volgende generaties. Aardyn is een onderdeel van GAIA Energy B.V..TU Delft

TU Delft is als universiteit trekker van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van Geothermie Delft. Bovendien is TU Delft grondeigenaar en eerste gebruiker van de aardwarmte. Door wetenschappelijk onderzoek en innovatie te koppelen aan een werkende geothermie-bron, krijgen wij unieke onderzoeksmogelijkheden. De nabijheid van deze werkende bron, bieden enorme voordelen voor onderzoek en onderwijs. Met de inzichten die we opdoen, kunnen we andere geothermie-projecten in Nederland en daarbuiten helpen. Met het gebruik van de aardwarmte en het delen van nieuwe kennis leveren we een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van TU Delft zelf en die van Delft en Nederland.Energie Beheer Nederlands BV (EBN)

EBN is een bedrijf werkzaam in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Al 60 jaar zetten wij kennis, kunde en slagkracht in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstige duurzame energiesysteem. We geven verbindende kracht aan de energietransitie en zetten maatschappelijke ambities om in realiteit. Energising the transition. Ga voor meer informatie over EBN naar www.ebn.nl.Shell

Wij als Shell willen een rol spelen in de energietransitie. We zien in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. We hebben kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten, zoals deze in Delft, willen we met Geothermie een bijdrage leveren aan de Nederlandse warmtetransitie. Ga voor meer informatie naar www.shell.nl.


Voor wie?

Het doel van Geothermie Delft is enerzijds onderzoek, anderzijds warmte leveren aan de omgeving. In eerste instantie zal er warmte worden geleverd de TU Delft, voor de verduurzaming van de warmtevoorziening op de campus en levering aan andere warmtevragers op de campus zoals studentenwoningen van DUWO. Later zal ook warmte kunnen worden geleverd aan de stad, te beginnen met de wijken Voorhof en Buitenhof, als onderdeel van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Onderzoek & innovatie

Door de bron op de campus van de TU Delft te plaatsen en te koppelen aan een groot onderzoeksprogramma, bouwen we een unieke showcase waarmee we onderzoek doen naar het veilig en verantwoord opschalen van geothermie als schone energiebron.

In het onderzoek zal er focus liggen op de volgende onderzoeksvragen:

 • Hoeveel energie kan worden geleverd?
  • Wat is het stromings- en warmtestromingsgedrag op lange termijn?
 • Hoe kunnen we geothermieprojecten het beste monitoren?
  • Voor energie en voor de effecten op de oppervlakte
 • Hoe presteren (nieuwe) materialen die worden gebruikt in het winningsproces?
  • Bijvoorbeeld: geothermische vloeistoffen, reservoirmateriaal en omhulselmateriaal.

Het daadwerkelijke onderzoekstraject begint wanneer de geothermiebron in werking is. Gedurende het onderzoekstraject zullen er updates worden geplaatst op deze pagina.

Klik hier voor meer informatie.

2024 © Knijnenburg Producties