Overlast

Geothermie Delft zet in op het voorkomen en beperken van overlast. Wij houden onder andere rekening met de bereikbaarheid van de locatie en de omgeving; De leefbaarheid, denk hierbij aan het voorkomen van geluids-, licht-, of geuroverlast. En natuurlijk met de veiligheid voor mens en milieu.

Alle werkzaamheden die wij verrichten voldoen aan de eisen die de omgevingsvergunning stelt op het gebied van geluid, veiligheid en verkeer. Zo hebben wij, onder andere, een uitgebreid transportplan waarin staat aangegeven  wanneer welk vervoer verwacht wordt. Verder doen wij geluids- en trilling metingen om te bewaken dat wij binnen de toegestane normen blijven. Ook plaatsen wij geluidsschermen en zijn er verkeersregelaars op het bouwterrein.

Tijdens het boorproces kan er meer overlast ervaren worden. Er is meer geluid dan normaal, bijvoorbeeld door het geluid van de boortoren en het geluid van meer vrachtwagens. Ook is de locatie dag en nacht verlicht tijdens het boorproces. Wij zullen altijd binnen de wettelijke toegestane normen blijven en al deze zaken zijn van tijdelijke duur, zolang het boorproces duurt. Wanneer dit plaatsvindt en hoelang het duurt vind je terug in de planning.

 

Maatregelen

Gedurende de boorperiode zullen er verschillende maatregelen worden getroffen om geluidsoverlast te minimaliseren:

Bereikbaarheid

 • Er is een transportplan opgesteld voor transport en materieel. De perioden waarin intensieve transporten plaatsvinden zullen worden gebundeld
 • Tijdens de boring wordt de Leeghwaterstraat afgesloten tot het eind van de boring en wordt een veilige omleidingsroute voor fiets- en voetverkeer aangelegd, inclusief bebording, verlichting en een obstakelvrije doorgang

Leefbaarheid

 • Er worden vanuit TU Delft maatregelen genomen zodat colleges en tentamens niet verstoord worden door geluidsoverlast
 • Er wordt geluidsabsorberende en -werende bekleding geplaatst op en langs de Noordwestzijde van de parkeergarage. Deze is minimaal 23 meter in de lengte en 2,5 meter hoog
 • Om de eventuele effecten van trillingen te monitoren, wordt een 0-meting gedaan bij de woningen en gebouwen in de directe omgeving (<50meter)
 • Rubberen bescherm- en stootblokken die de piekgeluiden afkomstig van staal-op-staal-contacten zoveel als mogelijk voorkomen. Ook zullen de activiteiten die veel piekgeluiden met zich meebrengen zo veel mogelijk overdag plaatsvinden
 • De bron is direct aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit heeft als gevolg dat er geen generatoren worden gebruikt op het boorterrein. Dit zorgt voor veel minder geluidsoverlast dan bij andere aardwarmteprojecten

Veiligheid

 • Werkzaamheden vinden plaats binnen de bouwhekken op het bouwterrein.
 • Verkeersbegeleiders worden ingezet tijdens de boring voor de veiligheid van fiets- en voetpadgebruikers
 • Er komt tijdelijke verlichting waar de fiets- en voetpaden zijn omgelegd
 • Voor hulpdiensten zijn geen blokkades voorzien; voorzieningen, aanrijroutes, opstelplaatsen en brandkranen blijven bereikbaar

Communicatie

Verder houden we de omgeving goed op de hoogte door onze website regelmatig aan te vullen met nieuwe informatie door het plaatsen van nieuwsberichten. Ook is er een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is. Verder zijn en blijven we in gesprek met de bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het terrein over hun belangen, vragen en zorgen.

Heb je nog meer vragen Geothermie Delft? Bekijk dan vooral onze FAQ.

2023 © Knijnenburg Producties