Wetenschappelijk onderzoek ‘in het veld’ gestart


2 december 2020

Een onderdeel ervan is het seismische monitoring netwerk; dat wordt momenteel ingericht. Het betreft een netwerk van in totaal vier seismische monitoringstations waarvan er één eind september geplaatst is op de toekomstige locatie van de bron (zie foto). Op die manier kan over een lange termijn een nulmeting van de ondergrond worden uitgevoerd, voorafgaand aan de realisatie en operatiefase.
Het onderzoek is bedoeld om kennis op te doen van de huidige status van de ondergrond en de seismische trillingen. Daartoe zal meetapparatuur via een boring op een diepte van 200 meter worden geplaatst. 

Tags
Onderzoek Innovatie
2024 © Knijnenburg Producties