Veiligheid als hoogste prioriteit in de uitvoering


31 januari 2023

Het werkterrein van de aardwarmte-locatie in Delft is vrijwel boorklaar. Hoe zorg je dat alle werkzaamheden op de bouwlocatie -zoals leidingen leggen en een boorvloer maken- veilig verlopen? In drie artikelen zoomen we in op het thema veiligheid vanuit verschillende perspectieven. Om te beginnen: de constructiemanager Mark Ketting.

“Veiligheid is het allerbelangrijkst in onze projecten. Iedereen wil na werktijd weer veilig naar huis. Het gaat hierbij om veiligheid voor iedereen: jezelf, voor anderen én voor de omgeving.” Aan het woord is Mark Ketting, constructiemanager bij Aardyn. Samen met de projectmanager zorgt hij voor de technische ontwerpen en is verantwoordelijk voor de veiligheid op het bouwterrein en in de omgeving. “Tijdens het boren van de putten gaat het boorbedrijf over de veiligheid, wel houd ik dan een controlerende taak. Tijdens de afbouw van het aardwarmte-terrein heb ik weer de eindverantwoordelijkheid.

Veiligheid begint met een goed plan: “In ons uitvoeringsplan staan maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) te borgen tijdens de uitvoering. Het is de ‘bijbel’ voor ons project en geldt voor iedereen. Behalve Aardyn zijn dit de projectpartners, faculteiten van TU Delft, de aannemers en leveranciers. TU Delft heeft ook een eigen BVLC-plan waaraan wij gehouden zijn. Het werken aan een project waar vele partijen bij betrokken zijn, in een dynamische bebouwde omgeving, maakt dit project extra uitdagend.”

Op het bouwterrein

Voor de start hebben de hoofdaannemers bij Mark plannen ingeleverd waarin staat hoe zij hun werk veilig uitvoeren. Er zijn onder meer  een transportplan, geluidsplan en een hijsplan voor het werken met een kraan. Daarnaast verleent Mark werkvergunningen voor bijvoorbeeld het werken bij hoge temperaturen, zoals lassen en slijpen. “On site nemen we met bedrijven de werkvergunning door en stellen deze gezamenlijk vast. Pas daarna mogen ze aan de gang. Als mensen voor het eerst komen, krijgen zij bovendien een site-introductie, een beknopte toelichting op het uitvoeringsplan, zodat dat zij weten wat wel en niet mag, waar vluchtwegen zich bevinden en hoe je problemen voorkomt.”

Alle bedrijven zijn verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van hun werk en zijn hiervoor gecertificeerd. Ook moet het bedrijf een Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM)-plan hebben. Maar, op de bouwplaats vinden verschillende werkzaamheden soms naast elkaar plaats, die elkaar kunnen beïnvloeden. “Daarom maken bedrijven voor zij daadwerkelijk starten een last minute risicoanalyse. Stel dat binnen het draaibereik van een kraan anderen bezig zijn, dan moet het hijswerk stoppen.” Het veiligheidssysteem wordt gecompleteerd met risicoanalyses, inspecties en een incidentenmeldingssysteem.

Veiligheid is geen stapel documenten, maar een opdracht waar Mark dagelijks aan werkt. “Als ik iets zie wat niet in orde is, spreek ik mensen aan. Tweewekelijks maken we grote veiligheidsrondes. Aardyn heeft veel ervaring met een veilige projectuitvoering, tegelijk probeer je voortdurend verder te verbeteren. Gelukkig gaat het heel goed. Onze aannemers zijn veelal gewend aan de strenge veiligheidsregels in de olie- en gasindustrie. Je hoeft hier -bij wijze van spreken- nooit te vragen of mensen hun helm ophouden.”

Veiligheid voor de omgeving

Het volledig omheinde bouwterrein heeft één toegang vanaf de Rotterdamseweg, en is afgeschermd met een slagboom. Tijdens werkdagen is er een portier. “Niemand mag zonder toestemming de bouwplaats op. Na werktijd gaan de bouwhekken dicht en wordt het terrein beveiligd met onder andere camera’s.

Mark is ook belast met de afhandeling van het bouwverkeer op de Rotterdamseweg, een drukke toegangsweg tot de TU-campus. “Onze verkeersregelaars dragen zorg voor de veiligheid van fietsers en automobilisten. De verkeersoverlast lijkt tot nu toe mee te vallen. Het valt mij wel op dat sommige mensen snel ongeduldig worden bij oponthoud. “Ik heb over twee minuten een afspraak, ik moet er nu door, wordt dan gezegd.”

Geluid

Veiligheid heeft ook betrekking op het beperken van stof en geluid. “In deze omgeving wordt volop geleefd. Om overlast van bijvoorbeeld boren te beperken, worden geluidsbeperkende maatregelen uitgevoerd. Zo zetten we geluidsarm materieel en de zijkant van de naastgelegen parkeergarage wordt voorzien van een geluidswerend doek. Bij omliggende woningen is een geluidsmeting uitgevoerd en tijdens het werk worden geluid en trillingen gemonitord. “Gelukkig zijn tot nu toe zijn alle waarden ruim binnen de normen.”

Communicatie

Essentieel is tot slot een goede relatie met de omgeving. Mark bespreekt wekelijks met het omgevingsmanagementteam de voortgang; de omgevingsmanager zorgt dat omwonenden en bezoekers weten of er situaties zijn die mogelijk overlast geven. Klachten uit de buurt pakt Mark zelf op. Er is daarnaast een crisisplan dat in werking treedt bij calamiteiten op en rond het bouwterrein. “Goede communicatie met de omgeving is hierbij essentieel.”

Met dank aan Mark Ketting.

Tags
Veiligheid
2024 © Knijnenburg Producties