Update werkzaamheden week 51


21 december 2023

Deze week hebben we met succes het boorterrein afgebouwd!

  • De boortoren is zorgvuldig gedemobiliseerd en in delen afgevoerd, samen met alle overige materialen van de boorfase.
  • Na de afbouw van de boortoren is de laydown area grondig opgeruimd en hersteld volgens de oorspronkelijke indeling. Dit omvat het schoonvegen en reinigen van de goten, schoonwaterput en de gehele locatie.
  • Het testwater, dat aan de overkant van de Rotterdamse weg was opgeslagen, is dagelijks afgevoerd per vrachtwagen afgelopen week. We verwachten nog ongeveer 5 weken nodig te hebben om alles te hebben afgevoerd.
  • Vandaag wordt het hekwerk op de Leeghwaterstraat weer teruggeplaatst, waardoor de boorlocatie opnieuw wordt gescheiden van de straat. De Leeghwaterstraat wordt vervolgens schoongeveegd en heropend voor al het verkeer.

Bedankt voor jullie geduld de afgelopen periode en we wensen iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar!

 

Tags
Werkzaamheden
2024 © Knijnenburg Producties