Update werkzaamheden week 49 - boring afgerond!


6 december 2023

Afgelopen week hebben we de boring van de injectieput afgerond, die nu een diepte van 2580 meter heeft bereikt. Hiermee is de volledige boorfase, inclusief het boren van de injectie- en productieput, succesvol afgerond. Het doublet vertoont veelbelovende eigenschappen voor warmteproductie, zoals te lezen is in het artikel: https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/stadswarmte-uit-oude-zeebodem-stap-dichterbij-na-geslaagde-boring

 

Na de voltooiing van de boring zijn er monsters genomen van de ondergrond (kernen), waarmee onderzoekers van de TU Delft waardevolle gegevens kunnen verzamelen over de aardwarmtebron. Bekijk onderstaande afbeeldingen om een ​​kijkje te nemen naar deze monsters. In totaal zijn er 80 kernen naar boven gekomen, een resultaat waar het onderzoeksteam van de TU Delft zeer tevreden mee is.

 

Na het kernen is de casing (stalen buis) geplaatst in het boorgat en gecementeerd. Kort voordat de warmteproductie start zal het einde van deze buis geperforeerd worden om verbinding met het gesteentereservoir te krijgen. 

 

Wat zijn de stappen voor de komende tijd?

 

Afbouw van de boortoren

Het boorterrein zal nu worden afgebouwd. Allereerst zal de boortoren worden gedemobiliseerd. De toren wordt dan zorgvuldig gedemonteerd en in delen afgevoerd, wat enige transportbewegingen met zich meebrengt. Deze afbouwfase zal naar verwachting ongeveer een week duren.

 

Herinrichting van het boorterrein

Na de afbouw van de boortoren wordt de laydown area grondig opgeruimd en heringericht volgens de oorspronkelijke indeling. Dit omvat ook de heropening van de Leeghwaterstraat.

 

Na de afbouw en herinrichting van het boorterrein gaan we een nieuwe fase in. Deze fase zal betrekking hebben op de besluitvorming en realisatie van de bovengrondse installatie om de warmte straks ook te kunnen leveren aan het warmtenet. De komende periode zal er vanuit Netverder ook gewerkt worden aan de besluitvorming en aanleg van het warmtenet in de stad, zodat de stad aangesloten kan worden op de bron. We blijven iedereen via onze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de tijdlijn.

 

Tags
Werkzaamheden
2024 © Knijnenburg Producties