Update werkzaamheden week 43


23 oktober 2023

De afgelopen maand is het boorproces in volle gang geweest en hebben we veel stappen gezet. Het einde van de boring komt in zicht!

Na het afronden van de productieput zijn we nu begonnen met het boren van de injectieput, de laatste stap in de boorfase van het project. Tijdens de werkzaamheden van afgelopen maand is gebleken dat we nog tot ongeveer midden november nodig hebben. We werken zorgvuldig om deze fase binnenkort af te ronden.

Afbouw van de boortoren
Na het voltooien van de boring, zal het boorterrein worden afgebouwd. Allereerst zal de boortoren worden gedemobiliseerd. De toren wordt dan  zorgvuldig gedemonteerd en in delen afgevoerd, wat enige transportbewegingen met zich meebrengt. Deze afbouwfase zal naar verwachting ongeveer een week duren.

Herinrichting van het boorterrein
Na de afbouw van de boortoren wordt de laydown area grondig opgeruimd en heringericht volgens de oorspronkelijke indeling. Dit omvat ook de heropening van de Leeghwaterstraat.

We blijven iedereen via onze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zodra we meer informatie hebben over de exacte data, zullen we dit zo snel mogelijk met jullie communiceren.

Tags
Werkzaamheden
2024 © Knijnenburg Producties