Update werkzaamheden week 23


12 juni 2023

Afgelopen week zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Installeren van een hulpstaalconstructie en containers op de parkeergarage die nodig zijn voor het aanbrengen van de geluidschermen
  • Monteren van de waterleiding en bouwstroom voeding rondom de boorlocatie en laydown area
  • De containers voor de boorcrew zijn aangevoerd. Dit zijn onder andere kantoren en verblijfsruimtes voor de boorcrew die straks 24 uur per dag, zeven dagen per week op locatie aanwezig is
  • Montage werkzaamheden op en aan de boortoren

Deze week zullen de geluidsschermen op de reeds geplaatste hulpconstructie in de parkeergarage worden geïnstalleerd en wordt de geluidsmonitoring en trillingsmetingen geplaatst. Bovendien zullen in de komende twee weken de kabels vanuit het inkoopstation worden aangesloten, waarna het inkoopstation in werking zal worden gesteld en aanvullende apparatuur zal worden geleverd.

In de week van 19 juni wordt gestart met het testen van de boortoren. Op dit moment zal er nog niet geboord worden, het testen is uitsluitend bedoeld om te controleren of alle apparatuur van de boorstelling naar behoren functioneert voor de daadwerkelijke boring. De geplande startdatum voor het boren is 26 juni.

Tags
Werkzaamheden
2024 © Knijnenburg Producties