Update werkzaamheden week 20


17 mei 2023

Welke werkzaamheden zijn er afgelopen week uitgevoerd?

  • Installeren van verkeersborden om de parkeerplaats op de Leeghwatersctraat af te sluiten.
  • Ook zijn de 'wellheads' geinstalleerd. Deze putten zijn een belangrijk onderdeel van de boorput. Het is het bovenste deel van de put dat zich net boven de grond bevindt. De wellhead fungeert als een aansluitpunt tussen de ondergrondse bron en de bovengrondse installaties.
  • Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een speciaal gebied waar materialen kunnen worden opgeslagen, de zogenaamde "lay-down area".

De komende twee weken staan er nog meer werkzaamheden op de planning. Zo zal in week 21 onder andere de boortoren en ander materieel worden aangevoerd en geplaatst op de boorlocatie. Verder wordt er hekwerk geplaatst rondom de lay-down area en wordt er verlichting geïnstalleerd. Op vrijdag 26 mei zal de doorgang in de Leeghwaterstraat tot na de boring worden afgesloten en wordt er bebording geplaatst voor autoverkeer. Om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers veilig kunnen omgaan met de werkzaamheden, komt er een omleiding met bebording. 

In week 22 zal er een doorgang worden gemaakt van de boorlocatie naar de lay-down area. Ook zal begonnen worden met het installeren van een constructie op de parkeergarage voor een geluidsscherm.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@geothermiedelft.nl 

Tags
Werkzaamheden
2024 © Knijnenburg Producties