Update werkzaamheden november


9 november 2022

De afgelopen weken zijn er weer werkzaamheden uitgevoerd voor fase één van het project, namelijk de aanleg van de boorlocatie.

Wat is er gebeurd?

  • Beton werk voor de vloerbodem leidinggoot
  • Storten van vloerwapening leidinggoot
  • Egaliseren van de vloer voor de boortorenfundatie
  • Aanbrengen van de binnen bekisting van de leidinggoot (een tijdelijk aangebrachte mal waarin beton wordt gestort)

De komende periode zal de vloerwapening worden aangebracht en gevlochten. Door vloerwapening aan te brengen wordt het beton versterkt. De wanden van de leidinggoot en de vloer van de boortorenfundatie worden hierna gestort met beton. Als laatste zal het terrein worden geegaliseerd zodat het terrein makkelijker kan worden geasfalteerd. 

Tags
Werkzaamheden
2023 © Knijnenburg Producties