Update werkzaamheden december


8 december 2022

Welke werkzaamheden zijn er de afgelopen tijd uitgevoerd?

  • Aanbrengen en vlechten van de vloerwapening (door vloerwapening aan te brengen wordt het beton versterkt)
  • Storten van beton voor de vloer torenfundatie 
  • Afwerken van de schoonwaterput
  • Aanbrengen van de heipalen voor het inkoopstation
  • Egalisering en asfaltering van het terrein

De afgelopen maanden is er met beton een geschikte ondergrond gemaakt om de boortoren op te plaatsen, en een zogenaamde de putkelder. Deze putkelder zorgt voor een stevige basis waarop de boring veilig kan plaatsvinden. Volgende week zullen de conductor buizen worden geplaatst. Dit zijn brede metalen buizen die ongeveer 72 meter diep worden geplaatst. In deze buizen komt de put. De buis wordt vastgezet in de grond met cement. Boven de conductor wordt vervolgens over een aantal maanden een boortoren van ongeveer 30 tot 50 meter hoogte geplaatst. 

Verder worden er in de komende paar weken nog een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals de plaatsing geluidsmeters, het inkoopstation en diverse voorbereidende werkzaamheden voor de voeding van het inkoopstation door Stedin. De geluidsmeters zullen continu het geluid van de werkzaamheden monitoren naar de omgeving om te zorgen dat er geen overschrijdingen ontstaan.

Tags
Werkzaamheden
2024 © Knijnenburg Producties