Update werkzaamheden


23 augustus 2022

De afgelopen maand zijn er weer veel werkzaamheden uitgevoerd voor fase één van het project, namelijk de aanleg van de boorlocatie.

Dit is er allemaal gebeurd:

  • Aanbrengen van zand en repak (grond met gebroken puin erin) op locatie
  • Aanleggen van mantelbuizen
  • Aanleggen en koppeling riool- en schoonwaterleidingen 
  • Plaatsen en aansluiten van directiekeet
  • Plaatsen van bronbemaling

De komende weken zal de ontgraving en plaatsing van de hemelwaterput en de ontgraving van de twee boorkelders plaatsvinden. In de boorkelders komen de twee buizen omhoog waarmee de warmte uit de grond komt en waardoor het afgekoelde water terug gepompt wordt. De boorkelder biedt bovendien een vast punt van waaruit de boringen naar twee kilometer diepte kan beginnen. 

Tags
Bouwwerkzaamheden
2024 © Knijnenburg Producties