Update vooruitgang


14 juli 2022

We hebben weer mooie stappen gezet in het uitvoeren van fase één van het project, namelijk de aanleg van de boorlocatie.

Dit is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd:

  • Stelling opgezet voor het maken van grondverdringende* palen
  • Vrijmaken van de palen
  • Afbouwen van de stelling voor het maken van de grondverdringende* palen
  • Afvoer van de resterende partij grond

De komende tijd zal er zand en repak (grond met gebroken puin erin) op de locatie worden gebracht. Dit zal vervolgens gebruikt worden om de grond op te vullen en te egaliseren. Dit is nodig voor het goed kunnen aanleggen van de fundering en later het beton.

*grondverdringende palen zijn palen die in de grond worden geboord voor de stevigheid van de grond en om trillingen te voorkomen.

Tags
Planning
2024 © Knijnenburg Producties