Update boorproces week 29


20 juli 2023

De afgelopen week is de boortoren verplaatst van de injectieput naar de productieput. Het bovenste gat van de injectieput is succesvol geboord. In deze bovenste sectie van de injectieput wordt op dit moment nog de verbuizing geïnstalleerd en gecementeerd. Een boorgatverbuizing is een buis die in het boorgat wordt geplaatst tijdens het boorproces. Het dient als beschermende bekleding voor het boorgat en helpt voorkomen dat de wanden van het boorgat beschadigen en dat verschillende lagen in de ondergrond met elkaar vermengen. Dit werk zal naar verwachting deze week worden afgerond.

Nu de boortoren is verplaatst, is het boren van de productieput van start gegaan. In september zal de boortoren weer worden teruggebracht naar de injectieput om hier verder de diepte in te boren. 

Aan de andere kant van de Rotterdamseweg wordt momenteel het terrein geëgaliseerd om ruimte te maken voor de opslag van testwater. Na de bouwvakvakantie in midden augustus zullen de werkzaamheden voor de inrichting van het testwater terrein beginnen.

Tags
Werkzaamheden
2024 © Knijnenburg Producties