Uitnodiging en folder EZK informatiebijeenkomst 5 maart


23 februari 2024

Deze week ontvingen veel bewoners en ondernemers in Delft en Delfgauw een folder van het ministerie van EZK. Bewoners en ondernemers die binnen de rode cirkel op dit kaartje staan, hebben dit ontvangen. In die folder en brief nodigt het ministerie uit om kennis te nemen van de aanvraag van de startvergunning voor Geothermie Delft. Ook wordt er al veel informatie gegeven over aardwarmte, wat het is en hoe het werkt. En hoe dit in de Delftse warmteplannen past.

Voor geïnteresseerden organiseert het ministerie een inloopbijeenkomst op 5 maart, bij de TU Delft. Daar kunnen vragen worden gesteld  aan het ministerie, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen, gemeente Delft en Pijnacker-Nootdorp, en TU Delft. Uiteraard zijn wij vanuit Geothermie Delft dan ook aanwezig.

Locatie van de aardwarmtewinning in Delft

Meer informatie? Kijk op:

Publicatie ontwerpbesluit startvergunning Ministerie EZK
Informatiebijeenkomst startvergunning Ministerie EZK
Algemene informatie over aardwarmte en wet- en regelgeving
Informatie van Gemeente Delft Aardgasvrij

Tags
Informatiebijeenkomsten Vergunningen
2024 © Knijnenburg Producties