Startvergunning verleend


6 mei 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vrijdag 3 mei de startvergunning aan Geothermie Delft verleend voor de winning van aardwarmte in Delft.
In deze vergunning wordt geregeld dat het winnen van aardwarmte veilig en verantwoord gebeurt. Hiermee is het leveren van warmte aan het warmtenet Delft een stap dichterbij gekomen.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging zijn er 17 unieke zienswijzen - vragen die omwonenden hebben gesteld rondom de vergunning - ingediend op het ontwerpbesluit. Deze zijn door het ministerie van EZK allemaal beantwoord. De ingediende zienswijzen gaven het ministerie geen aanleiding om het besluit inhoudelijk aan te passen ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

Werkzaamheden
Vanzelfsprekend zetten we ons onverminderd in om het winnen van aardwarmte op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren, strikt volgens de wettelijke en technische normen die van toepassing zijn. We blijven ook proactief in gesprek met alle betrokkenen. Dit doen we in samenwerking met alle partners in de warmteketen en de overheid.  

Tags
Algemeen
2024 © Knijnenburg Producties