Plaatsing beeldje van de heilige Sint-Barbara op de GTD locatie


20 december 2022

Om de werknemers bij Geothermie Delft te beschermen tijdens de plaatsing van de conductor, is afgelopen maandag het beeldje van de Heilige Barbara geplaatst op de Rotterdamseweg. De Heilige Barbara staat bekend als patrones van mijnwerkers en vele andere gevaarlijke beroepen. We spraken Leendert Jan Ursem, Drilling en Operations Manager bij Geothermie Delft, over deze traditie in de mijnbouw.

Wie is de heilige Barbara en hoe is deze traditie ontstaan?

Ieder jaar wordt op 4 december de Heilige Barbara herdacht. Ze wordt gezien als beschermheilige tegen brand, bliksem en een plotseling dood, waardoor ze de patrones van verschillende gevaarlijke beroepen is, waaronder mijnwerkers. Deze feestdag groeide in de Limburgse mijnstreek uit tot het feest van de mijnwerkers. Toen de mijnen daar nog open waren, werd Sint-Barbara elk jaar uitbundig gevierd.

Na de sluiting van de laatste Limburgse steenkoolmijn in 1992 verdween een deel van de Barbara-gebruiken. Veel (oud) mijnwerkers vieren echter nog steeds Sint-Barbara, zoals bijvoorbeeld bij de Mijnbouwkundige Vereeniging in Delft. De Mijnbouwkundige Vereeniging is de studievereniging voor alle TU Delft Bachelor, Master en PhD studenten van Technische Aardwetenschappen. De feestdag wordt tegenwoordig wel in een iets andere vorm gevierd, zoals bijvoorbeeld bij aardwarmteprojecten in plaats van de voormalige (steenkool) mijnbouwactiviteiten.

Waarom werd het beeldje bij Geothermie Delft geplaatst?

Leendert Jan: “Volgens de traditie wordt een Barbara-beeldje geplaatst voordat er nieuwe mijnbouwactiviteiten gaan plaatsvinden. Aangezien aardwarmte activiteiten ook in de diepe ondergrond plaatsvinden, valt aardwarmte ook onder de mijnbouwwet. Op de Geothermie Delft locatie zijn er afgelopen week werkzaamheden gestart voor het plaatsen van de conductoren , die ongeveer 72 meter de grond in gaan. Dat zijn een soort buizen die als geleider functioneren tijdens het echte boorproces. Officieel wordt de plaatsing van de conductors dus niet als een boring gezien, maar ook dit werk in de ondergrond moet uiteraard veilig worden verricht. Daardoor willen we het beeldje nu al willen plaatsen. Het beeldje zal namelijk het personeel beschermen dat deze werkzaamheden uitvoert.”

Hoe zag de ceremonie eruit?

Het beeldje werd door Barbara Cox van Aardyn geplaatst in een nisje aan de zijkant van de putkelder. Als beide conductors geplaatst zijn over een aantal weken, zal het Heilige Barbara beeldje weer tijdelijk worden weggehaald. Zodra GTD officieel gaat starten met de boring van de productieput, naar verwachting eind maart, zal er een grotere openingsceremonie plaatsvinden waar ook een groter publiek wordt uitgenodigd.

Na de plaatsing van het beeldje, werd het “Glück Auf’ lied gezongen door het publiek. Dit is een internationaal mijnbouwlied, wat ook in andere landen wordt gezongen bij mijnbouwactiviteiten. Het gezegde ‘Glück auf’ wordt ook gebruikt als begroeting van mijnwerkers onder elkaar, en betekent letterlijk ‘gelukkige terugkeer naar boven’.

Wie waren er aanwezig?

Er waren leden van de Mijnbouwkundige Vereeniging, werknemers van het GTD project en (oud)studenten van de TU Delft aanwezig bij de ceremonie. Leendert-Jan: “Vanuit het GTD project was ook Barbara Cox, geofysicus en Subsurface Manager bij Aardyn, aanwezig. Barbara komt zelf ook uit de mijnstreek in Limburg en is door haar ouders ook naar de Heilige Barbara vernoemd. Door deze unieke link was zij de uitgelezen persoon om het beeldje te plaatsen in de put.” Verder was Marc Peijenborg, overall projectleider, aanwezig om de projectdoelen en het GTD-consortium toe te lichten. Deze belangrijke mijlpaal kon niet worden behaald zonder het harde werk van het GTD-realisatieteam.

   

Tags
Algemeen
2024 © Knijnenburg Producties