Informatiebijeenkomst ministerie EZK over winningsfase Geothermie Delft op 5 maart


9 februari 2024

Met Geothermie Delft gaan we een nieuwe fase in. De boring is afgerond. Nu start de fase dat we voorbereidingen treffen om straks ook daadwerkelijk warmte te gaan leveren. Daarvoor is nog veel werk nodig, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, zoals de bovengronds installatie en de aansluiting op een warmtenet. Ook moet de vergunning worden afgegeven om te mogen starten met het winnen van aardwarmte. Dat is de zogenaamde startvergunning.

Wat houdt een startvergunning in?
Die startvergunning voor GTD wordt verleend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In die vergunning wordt geregeld dat het winnen van aardwarmte veilig en verantwoord gebeurt. Zo wordt er gekeken naar de technische capaciteiten van de uitvoerder, in dit geval GTD B.V. Ook worden de financiele mogelijkheden van de aanvrager beoordeeld, zodat er voldoende middelen zijn om alle geplande activiteiten uit te voeren, ook als er eventuele tegenslagen zouden zijn.

Als de startvergunning is verleend, kan de ontwikkeling van de aardwarmtecentrale verdergaan. Binnen twee jaar zal er een vervolgvergunning worden aangevraagd. Hierin wordt onder andere de duur en de voorwaarden definitief bepaald. Daarvoor moet er informatie worden verzameld, bijvoorbeeld over hoe de aardwarmtebron in de praktijk werkt, en hoeveel warmte er kan wordt gewonnen.

Er is toch al geboord? Hoe zit dat met de startvergunning?
Sinds 1 juli 2023 is er een vernieuwde mijnbouwwet van kracht. Voor die tijd was het vergunningenproces opgeknipt. Zo was er een aparte boorvergunning nodig, die GTD heeft gekregen, en een aparte winningsvergunning nodig. Dat is met de hernieuwde mijnbouwwet allemaal ondergebracht in de start- en vervolgvergunning.

Wat wordt er wel en niet geregeld in de start en vervolgvergunning?
In dit schema staat verder uitgelegd wat er in een startvergunning en vervolgvergunning geregeld wordt.

schema startvergunning en vervolgvergunning

Alle informatie online en tijdens Informatiebijeenkomst op 5 maart
De vergunning valt onder de mijnbouwwet. Het ontwerpbesluit met alle bijbehorende documenten is vanaf 9 februari ter inzage via de website van het ministerie van EZK. Iedereen die daarin interesse heeft, kan zo kennis nemen van de details van de vergunningsaanvraag. En geïnteresseerden kunnen ook in gesprek tijdens de informatiebijeenkomst op 5 maart. Die vindt plaats op de campus van TU Delft. Aanmelden is niet nodig. Geinteresseerden kunnen dan in gesprek met:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  • Gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp
  • Geothermie Delft (GTD)
  • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  • Technische Universiteit Delft
  • TNO

Zie voor meer informatie de website van het ministerie.

Alles op een rijtje:

Publicatie ontwerpbesluit startvergunning Ministerie EZK
Informatiebijeenkomst startvergunning Ministerie EZK
Algemene informatie over aardwarmte en wet- en regelgeving
Informatie van Gemeente Delft Aardgasvrij

Tags
Informatiebijeenkomsten Vergunningen
2024 © Knijnenburg Producties