Betaalbare, duurzame warmte in Delft nabij


10 april 2024

Delft zet een grote stap naar betaalbare en duurzame lokale warmte voor Delftse inwoners met de aanleg van het warmtenet in de wijken Voorhof en Buitenhof.

De afnemers van warmte uit het nieuw aan te leggen warmtenet (de woningcorporaties Woonbron, Vidomes, Stedelink en DUWO) en de aanbieders van die warmte (warmtenetbeheerder NetVerder, warmteleverancier InWarmte en de warmtebron Geothermie Delft B.V.) hebben onlangs hun handtekeningen gezet onder verschillende overeenkomsten. De gemeente Delft was als initiatiefnemer steeds nauw betrokken bij dit proces.

De betrokken partijen maakten afspraken over de aanleg en het gebruik van het warmtenet. Een belangrijke afspraak gaat over het leveren van betaalbare en duurzame warmte aan huurders van 6.000 huurwoningen van Delftse corporaties in Voorhof, Buitenhof en op de TU Delft Campus.

De overeenkomsten zijn tot stand gekomen na een periode van intensieve samenwerking. In die samenwerking is steeds goed gekeken naar elkaars belangen en die van de huurder: huurders hebben betaalbare warmte nodig, de bedrijven die investeren willen hun investeringen op termijn terug kunnen verdienen. De samenwerking is gebaseerd op transparantie. Die transparantie heeft gezorgd voor onderling vertrouwen. Subsidies bleken echter ook essentieel om de aanleg mede mogelijk te maken. De genoemde partijen hebben afgesproken hun succesvolle samenwerking voort te zetten tijdens de realisatie- en exploitatiefase van het warmtenet.

Het kabinet heeft in het Klimaatakkoord bepaald dat er vanaf 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt in Nederland. Iedereen moet zich daarop voorbereiden. Daarom is in Delft in de afgelopen jaren gewerkt aan een duurzaam alternatief om woningen te kunnen blijven verwarmen: een warmtenet met gebruik van aardwarmte. Met het ondertekenen van de overeenkomsten is Delft weer een stap verder op weg naar een klimaatneutraal Delft in 2050.

Lees meer op de website van gemeente Delft.

Tags
Algemeen
2024 © Knijnenburg Producties