Bestemmingsplan Geothermie Delft


9 december 2021

GeoThermie Delft BV (GTD) wil op het campusterrein van de TU Delft een productielocatie inrichten om aardwarmte te winnen. Deze locatie komt naast de warmtekrachtcentrale. En deels in een daarvoor afscheiden deel van deze centrale.

De gemeente heeft hiervoor het ontwerpbestemmingsplan Geothermie Rotterdamseweg gemaakt. Dit plan maakt het voor de TU mogelijk om de productielocatie in te richten.

Plangebied

De grenzen van het plangebied zijn:

  • Leeghwaterstraat (oostgrens)
  • Rotterdamseweg (westgrens)
  • Terrein van de TU Delft campus (zuidgrens en noordgrens)

Op het terrein ten zuiden van het plangebied komt een parkeergarage.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Of op afspraak bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1. Bij het stadskantoor kunt u ook een exemplaar van het bestemmingsplan kopen.

Informatieavond

Op maandag 13 december 2021 is er van 18.30 tot 20.00 uur een online informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen. En mondeling een reactie (zienswijze) geven. Wilt u bij de bijeenkomst zijn? Meld u aan via het e-mailadres ruimtelijke_ordening@delft.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Reageren

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet een zienswijze indienen. De gemeente kan het plan aanpassen door de reacties die erop komen. Wilt u reageren? Stuur dan een brief met uw reactie (zienswijze) naar:

Gemeenteraad Delft
Postbus 78
2600 ME  Delft

Vermeld in uw reactie duidelijk uw naam, adres en om welk bestemmingsplan het gaat. Reageren kan van 30 november 2021 tot en met 10 januari 2022. Een aantal maanden na uw reactie krijgt u een nota. Dit is een samenvatting van alle reacties die de gemeente heeft ontvangen en de antwoorden hierop. Deze note en het bestemmingsplan gaan daarna naar de gemeenteraad.

Bron: https://www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage/bestemmingsplan-geothermie-rotterdamseweg 

Tags
Proces Vergunningen
2024 © Knijnenburg Producties