Belangrijke stap voor Geothermie Delft


1 mei 2023

Deze week is een belangrijke stap gezet bij het project Geothermie Delft (GTD), de nieuwe aardwarmtebron op de campus van TU Delft. Het consortium achter GTD B.V. heeft het besluit genomen om de vervolginvestering te doen om de geothermiebron te realiseren en het onderzoeksprogramma te starten. Hiermee staan de lichten op groen om deze zomer te starten met het boren van de aardwarmteputten.

De rol van geothermie in Delft

Tegen de achtergrond van de huidige energiecrisis, wordt het versnellen van de energietransitie met de dag urgenter. Ook moet de CO₂-uitstoot in 2030 met 55\% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dan moeten 1,5 miljoen huishoudens in Nederland en ruim 15.000 huishoudens in Delft zijn verduurzaamd en aardgasvrij zijn. Geothermie Delft speelt daarin voor de campus van TU Delft en de stad Delft een sleutelrol. Deze bron zal namelijk duurzame warmte en wetenschappelijke inzichten opleveren.

Met het nemen van dit investeringsbesluit zetten TU Delft, Aardyn, Shell en Energie Beheer Nederland (EBN) een essentiële stap voorwaarts in het project. 

Waardevolle lessen voor toekomstige projecten

De combinatie van wetenschappelijk onderzoek en warmtelevering is uniek. Tim van der Hagen, Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur TU Delft:

De geothermische bron op onze campus is een onderzoeks- en onderwijsfaciliteit van nationaal belang. Door de unieke samenwerking tussen onze onderzoekers, bedrijfsleven, overheid en de gemeente Delft doet zich de kans voor om geothermie wetenschappelijk gezien verder te ontwikkelen. Die inzichten kunnen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van aardwarmte in een complexe stedelijke omgeving. Onze campus maakt straks gebruik van een duurzame warmtebron en in een latere fase geldt dat ook voor woonwijken in Delft. Daarmee is Geothermie Delft een belangrijke stap voorwaarts naar een duurzame, CO₂-neutrale campus en stad.”

Levering van warmte aan Delft

Het leveren van aardwarmte aan de campus en de stad en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is het hoofddoel voor GTD. Het ontwikkelen van het warmtenet hoort daarbij. Dat warmtenet brengt de duurzame warmte naar Delftse woonwijken. Het wordt ontwikkeld door een samenwerking van de woningcorporaties, NetVerder en de gemeente Delft.

Maaike Zwart, wethouder Duurzaamheid gemeente Delft: “De energietransitie is belangrijk en urgent. Delft wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit doen we onder meer door woningen aardgasvrij te maken en duurzame warmtebronnen te gebruiken. Aardwarmte en de aanleg van het warmtenet zijn essentieel om onze Delftse huizen en bedrijven ook in de toekomst op betaalbare manier te kunnen blijven verwarmen. Ik ben dan ook ontzettend blij dat we nu concrete vervolgstappen kunnen gaan zetten.”

Tags
Algemeen
2024 © Knijnenburg Producties