Voor- en nadelen van aardwarmte

Behalve het klimaat zijn er nog meer voordelen aan het inzetten van aardwarmte:

De voordelen van aardwarmte 

 • Lokaal: de warmtebron en de gebruikers van de warmte zitten dichtbij elkaar, in dezelfde wijk of gemeente.
 • Hernieuwbaar: het water gaat terug de grond in en komt daar vanzelf weer op temperatuur. Zo kan hetzelfde water steeds opnieuw worden gebruikt.
 • Betrouwbaar:de winning van aardwarmte is altijd mogelijk en is niet afhankelijk van het weer, zoals het geval is bij het opwekken van wind- of zonne-energie.
 • Stabiele kosten:de kosten van aardwarmte zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar, onder andere dankzij de bovengenoemde punten.
 • Duurzaam: aardwarmte is een duurzame vorm van energie omdat bij de winning, transport en het gebruik nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt.
 • Circulair: bij aardwarmtewinning wordt water opgepompt en teruggevoerd: er wordt niks permanent uit de aardbodem weggehaald.
 • Weinig overlast: bij het omhooghalen van aardwarmte heb je bijna geen overlast. Bij de aanleg is er wel bouwgeluid en enige lichtoverlast (door werkzaamheden in de nacht). Dit is tijdelijk en alleen tijdens de aanleg van de installatie.
 • Op grote schaal: een aardwarmte-installatie kan tot wel 30.000 woningen van warmte voorzien.
 • Weinig ruimte nodig: een aardwarmte-installatie neemt bovengronds niet veel ruimte in. Met het oog op de uitdagingen rondom ruimtelijke inrichting is dit mooi meegenomen.
 • Geen negatief effect op mens, dier en plant: voor zover bekend zijn er geen negatieve effecten op mens, dier, plant of de ondergrond.
 • Korte energetische terugverdientijd: het bouwen van een aardwarmte-installatie kost energie. Dit heeft impact op het milieu. Omdat een aardwarmte-installatie zeer duurzaam is, is deze vervuiling gecompenseerd na een paar maanden gebruik van de installatie. Dit heet: de energetische terugverdientijd.
 • Geschikte bodem: De Nederlandse bodem is op veel plaatsen geschikt voor het omhooghalen van aardwarmte. Er zit namelijk veel water in de Nederlandse bodem.

De nadelen van aardwarmte 

Het is van groot belang dat aardwarmtewinning geen negatieve gevolgen heeft voor mens en milieu. Het opsporen en winnen van aardwarmte is gebonden aan strenge wetten en regels. Staatstoezicht op de Mijnen controleert hierop.

 • Niet overal toe te passen: niet overal in Nederland zit er genoeg warmt water in de grond.
 • Het mag niet op elke locatie: beschermde natuurgebieden en gebieden met drinkwater in de grond zijn geen optie voor aardwarmtewinning. In aardbevingsgevoelige gebieden is aardwarmtewinning ook niet toegestaan of zijn extra veiligheidsmaatregelen verplicht. Lees meer over risicobeperking en veiligheid.
 • Duur: aardwarmte is duur omdat het nog nieuwe technologie is. De apparatuur is duurder en er moet vaker gemonitord worden.
 • Niet geschikt voor individuele warmtevraag: aardwarmte wordt alleen gebruikt voor groepen woningen en gebouwen. Dus niet voor een enkel huis.
 • Samenwerking noodzakelijk: samenwerking tussen diverse partijen is noodzakelijk voor efficiënte levering van warmte. Dit vraagt tijd en aandacht.
 • Overlast bij aanleg: de aanleg van een aardwarmte-installatie kan overlast veroorzaken voor omwonenden 
 • Warmte-infrastructuur noodzakelijk: voor het gebruik van aardwarmte moet er in de buurt een warmtenet zijn.
 • Kleine kans op trillingen: bij het onderzoek en het boren van de putten bestaat een heel klein risico op trillingen in de aarde voor de omgeving.
 • Beperkte ervaring: alle bestaande aardwarmte-installaties hebben nog niet hun maximale leeftijd van 30 jaar bereikt. Dit betekent dat er nog geen langetermijnervaring en -kennis beschikbaar is.
2024 © Knijnenburg Producties