Aardyn

Aardyn is ontwikkelaar en producent van aardwarmte. Dat doen we al meer dan 10 jaar, met veel passie en een duidelijke missie. Zo willen we een grote rol spelen binnen de energietransitie. Aardyn gelooft dat de warmte uit onze eigen aarde flink zal bijdragen aan de overgang naar duurzame energie. Daarom zetten we ons vol in voor de noodzakelijke verbetering en versnelling van deze techniek. Zodat we de aarde goed achterlaten voor onze volgende generaties. Aardyn is een onderdeel van GAIA Energy B.V..TU Delft

TU Delft is als universiteit trekker van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van Geothermie Delft. Bovendien is TU Delft grondeigenaar en eerste gebruiker van de aardwarmte. Door wetenschappelijk onderzoek en innovatie te koppelen aan een werkende geothermie-bron, krijgen wij unieke onderzoeksmogelijkheden. De nabijheid van deze werkende bron, bieden enorme voordelen voor onderzoek en onderwijs. Met de inzichten die we opdoen, kunnen we andere geothermie-projecten in Nederland en daarbuiten helpen. Met het gebruik van de aardwarmte en het delen van nieuwe kennis leveren we een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van TU Delft zelf en die van Delft en Nederland.Energie Beheer Nederlands BV (EBN)

EBN is een bedrijf werkzaam in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Al 60 jaar zetten wij kennis, kunde en slagkracht in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstige duurzame energiesysteem. We geven verbindende kracht aan de energietransitie en zetten maatschappelijke ambities om in realiteit. Energising the transition. Ga voor meer informatie over EBN naar www.ebn.nl.Shell

Wij als Shell willen een rol spelen in de energietransitie. We zien in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. We hebben kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten, zoals deze in Delft, willen we met Geothermie een bijdrage leveren aan de Nederlandse warmtetransitie. Ga voor meer informatie naar www.shell.nl.


2024 © Knijnenburg Producties