Over GTD

Wat is geothermie?
Geothermie wordt ook wel aardwarmte genoemd: het is warmte uit diepe bodemlagen. Diep in de ondergrond, in poreuze zand- en steenlagen, is op verschillende plekken in Nederland heet (zout) water opgeslagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water wordt.

Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 31˚C. Deze warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van onder andere gebouwen. Via een put, in Delft ongeveer 2,2 kilometer diep, wordt het hete water van zo’n 75 graden naar boven gepompt.

Via warmtewisselaars wordt de warmte uit het bodemwater overgedragen op een gesloten buizensysteem (warmtenet) met daarin zoet water. Daarmee worden de gebouwen verwarmd. Het bodemwater koelt af naar zo’n 50 graden en wordt via een tweede put teruggebracht in dezelfde aardlaag, ondergronds op anderhalve kilometer van de andere put.

Zie verdere informatie: www.allesoveraardwarmte.nl

Waarom geothermie?

In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer duurzame bronnen voor energie, warmte en koude benutten.

Geothermie biedt die duurzame, hernieuwbare, warmte. Aardwarmte is een warmtebron waarbij nauwelijks CO2 vrijkomt en daarom draagt deze bron bij aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Het is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas. Dit geothermieproject draagt bij aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Consortium

De partners in het project: TU Delft, Hydreco Geomec BV, Energie Beheer Nederland BV en Shell ontwikkelen, realiseren een kwalitatief hoogwaardige geothermie installatie op de campus van de TU Delft. Het beheren, exploiteren en verwerven van duurzame energie gaat daarbij samen met het tegelijkertijd uitvoeren van een wetenschappelijk programma als integraal onderdeel van het project.Hydreco Geomec

Hydreco Geomec is ontwikkelaar en producent van aardwarmte. Dat doen we al meer dan 10 jaar, met veel passie en een duidelijke missie. Zo willen we een grote rol spelen binnen de energietransitie. Hydreco Geomec gelooft dat de warmte uit onze eigen aarde flink zal bijdragen aan de overgang naar duurzame energie. Daarom zetten we ons vol in voor de noodzakelijke verbetering en versnelling van deze techniek. Zodat we de aarde goed achterlaten voor onze volgende generaties. Hydreco Geomec is een dochteronderneming van ENGIE.TU Delft

TU Delft is als universiteit trekker van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van Geothermie Delft. Bovendien is TU Delft grondeigenaar en eerste gebruiker van de aardwarmte. Door wetenschappelijk onderzoek en innovatie te koppelen aan een werkende geothermie-bron, krijgen wij unieke onderzoeksmogelijkheden. De nabijheid van deze werkende bron, bieden enorme voordelen voor onderzoek en onderwijs. Met de inzichten die we opdoen, kunnen we andere geothermie-projecten in Nederland en daarbuiten helpen. Met het gebruik van de aardwarmte en het delen van nieuwe kennis leveren we een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van TU Delft zelf en die van Delft en Nederland.EBN

EBN is een bedrijf werkzaam in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Al 60 jaar zet EBN kennis, kunde en slagkracht in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstige duurzame energiesysteem. We geven verbindende kracht aan de energietransitie en zetten maatschappelijke ambities om in realiteit. Energising the transition. Ga voor meer informatie over EBN naar www.ebn.nlShell

Shell wil een rol spelen in de energietransitie. Shell ziet in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Shell heeft kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten zoals in Delft wil Shell Geothermie een bijdrage leveren aan de Nederlandse warmtetransitie. Ga voor meer informatie naar www.shell.nl


2021 © Knijnenburg Producties