Onderzoek en Innovatie

Unieke plek door de bron op de campus van TU Delft te plaatsen en te koppelen aan een groot onderzoeks­programma, bouwen we een unieke showcase, waarmee we onderzoek doen naar het veilig en verantwoord opschalen van geothermie als schone energiebron.

De urgentie van de energietransitie neemt elke dag verder toe. De CO2-reductiedoelen zijn scherp. Er zijn veel vragen en we hebben nog veel antwoorden nodig, maar we moeten ook concrete stappen zetten. TU Delft, het bedrijfsleven en de gemeente Delft nemen hun verantwoordelijkheid en willen vooruit in de energietransitie door een Geothermische bron op de campus van TU Delft aan te leggen.

Meer informatie: Tudelft.nl - Geothermal Science and Engineering

Samenwerking

Door de samenwerking tussen onderzoekers, bedrijfsleven, overheid en de stedelijke omgeving van Delft doet zich de unieke kans voor om Geothermie wetenschappelijk gezien door te ontwikkelen in een complexe stedelijke omgeving. En Geothermie direct in de praktijk te brengen door te voorzien in de energie voor de 1 miljoen bezoekers van campus per maand en een grootdeel van de stad.

Het is een unieke kans voor Nederland om deze noodzakelijke technologie en innovatie mogelijk te maken voor het oog van de wereld. En het maakt Delft trots omdat dit een belangrijke stap voorwaarts is naar een duurzame CO2-neutrale campus en stad.

2021 © Knijnenburg Producties