Bouw en realisatie

Hydreco Geomec verzorgt, in opdracht van GeoThermie Delft (GTD), de aanleg van de geothermieputten. Op meerdere locaties in Nederland werkt Hydreco Geomec aan vergelijkbare projecten. Veilig, schoon en zorgvuldig werken staat tijdens de boringen, winning en onderzoek voorop.

voorbeeldproject in realisatie: Aardwarmte Voorne


voorbeeldproject in realisatie: Aardwarmte Voorne

Bouwrijp

Voordat de put kan worden geboord, wordt eerst het terrein bouwrijp gemaakt. Er worden onder andere palen in de grond geplaatst en er komt een vloeistofdichte vloer. Daarna wordt de ‘conductor’ (een geleider) geplaatst: een extra beschermhuls voor de zoetwaterlagen. Vervolgens worden de boortoren en de hulpinstallaties opgebouwd. Het boren van twee putten van ongeveer 2,2 km diep duurt ongeveer drie maanden en gaat grotendeels 24 uur per dag, zeven dagen per week door. Elke put wordt getest en het testwater wordt tijdelijk opgevangen in bassins in de buurt. Met het opgepompte water komt opgelost formatiegas mee naar boven, dat wordt afgevangen, opgewaardeerd tot aardgas en in de warmtekrachtcentrale (WKC) toegevoegd aan het gasnet. De putten worden verstevigd met stalen buizen, die zijn vastgezet met cement.

Installaties

De installaties die nodig zijn voor het oppompen, transporteren en injecteren van het water krijgen een plek in het gebouw van de WKC. Als eindbeeld op de boorlocatie blijven na de boringen de afgedekte putten zichtbaar, de installatie om gas en vloeistof te scheiden en een aantal aan- en afvoerleidingen.

Voorbeeldproject in realisatie: Haagse Aardwarmte Leyweg te Den Haag


2021 © Knijnenburg Producties